Iedere derde zondag van de maand opent BLINIBIOSCOOP zijn deuren voor de liefhebbers van de cinematograaf en ieder die in culturele, economische nalatenschap van USSR en moderne ontwikkelingen van landen, die Sovjet Unie vormden is geïnteresseerd.

Een thema kan gekoppeld worden aan een feestdag of aan een gebeurtenis, die in verband staat met USSR. Heb je een idee voor een themamiddag of een filmsuggestie, laat ons dat weten.
De BliniBioscoop biedt een ontspannen sfeer, waar je interactie met de spreker(s) kunt voeren en zeker iets nieuws te horen kunt krijgen. Na het bekijken van een film zal er altijd een mogelijkheid zijn ervaringen, meningen en kennis met elkaar te delen onder het genot van blini (pannenkoeken). 

De BLINIBIOSCOOP werd in 2009 als project geïnitieerd door vereniging COVOR.
Het project ontvangt geen subsidie: onze evenementen worden bekostigd met sponsorbijdragen en het heffen van entreegelden. Dit alles zonder winstoogmerk.

Elke gift is daarom van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. Overmaken kan naar rekeningnummer NL71 INGB 0009 5171 58 van vereniging COVOR. Gelieve hierbij "gift blinibioscoop" te vermelden. Alvast vriendelijk dank voor uw bijdrage en steun!